Hình ảnh hoạt động

Bình chọn kết quả

Bạn đánh giá thế nào về màu sắc, bố cục và giao diện website congdoancaosu.vnTra cứu văn bản pháp quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy


 • 1671/QĐ - LTĐ Quyết định V/v thành lập, tổ chức, quản lý hoạt động Quỹ "Mái ấm Công đoàn"
  Số hiệu: 1671/QĐ - LTĐ
  Ngày ban hành : 6/11/2006
  Trích yếu: "Quỹ Mái ấm Công đoàn" được thành lập nhằm hỗ trợ đoàn viên và CNVC-LĐ nghèo, đang ở nhà tạm, nhà tranh vách đất, bị dột nát, nhà hư hỏng nặng; hoặc hỗ trợ gia đình đoàn viên, CNVC-LĐ bị thiên tai, hoả hoạn làm hư hỏng toàn bộ hoặc hư hỏng nặng một phần nhà ở
  Thể loại:
  Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn LĐVN
  Download :
  Chi tiết >>
 • 191/2013/NĐ-CP Nghị định 191/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
  Số hiệu: 191/2013/NĐ-CP
  Ngày ban hành : 21/11/2013
  Trích yếu: Ngày 21/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính CĐ. Trong đó, quy định về mức đóng kinh phí CĐ tại Điều 5 của Nghị định này được thực hiện từ ngày Luật CĐ có hiệu lực thi hành (ngày 1/1/2013). Nghị định quy định mức đóng kinh phí CĐ đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH. Nghị định còn quy định tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí CĐ mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Riêng đối với DN nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ SXKD, cho phép được đóng kinh phí CĐ theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức CĐ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/1/2014.
  Thể loại: Nghị định
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Download :
  Chi tiết >>
 • 1752/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc
  Số hiệu: 1752/CT-TTg
  Ngày ban hành : 21/9/2010
  Trích yếu: Chỉ thị về việc tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011 - 2015
  Thể loại: Chỉ thị
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Download :
  Chi tiết >>
 • 27/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
  Số hiệu: 27/2013/TT-BLĐTBXH
  Ngày ban hành : 18/10/2013
  Trích yếu: Thông tư này hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Điều 150 Bộ luật lao động quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng chương trình khung huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
  Thể loại: Thông tư
  Cơ quan ban hành:
  Download :
  Chi tiết >>
 • 25/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
  Số hiệu: 25/2013/TT-BLĐTBXH
  Ngày ban hành : 18/10/2013
  Trích yếu: Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực tập hay học nghề, tập nghề (sau đây gọi chung là người lao động) làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã
  Thể loại: Thông tư
  Cơ quan ban hành:
  Download :
  Chi tiết >>
 • 200/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết điều 11 luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội
  Số hiệu: 200/2013/NĐ-CP
  Ngày ban hành : 26/11/2013
  Trích yếu: Quy định chi tiết điều 11 luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội
  Thể loại: Nghị định
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Download :
  Chi tiết >>
1 2 3 4 5
Online: 42   |   Tổng lượt: 3743880
top