Hình ảnh hoạt động

Bình chọn kết quả

Bạn đánh giá thế nào về màu sắc, bố cục và giao diện website congdoancaosu.vnPhản hồi Hỏi đáp Pháp luật

Đặt câu hỏi mới

Chế độ phụ cấp trong thời gian nghỉ thai sản

Cho hỏi. Tôi đang làm nhân viên tại công ty cổ phần, Tôi có kiêm nhiệm chức vụ Tổ trưởng công đoàn và ỦY viên ban kiểm tra CĐ. đến nay nghỉ thai sản, vậy trong thời gian 6 tháng nghỉ thai sản tôi có được nhận tiền phụ cấp kiêm nhiệm công đoàn hay không. xin cảm ơn,

Đáp

Căn cứ Khoản 1 Mục I Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn “Phụ cấp cán bộ công đoàn theo Quy định này, bao gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở trở lên hoạt động kiêm nhiệm; Phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn (cán bộ công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam)”, trường hợp của chị kiêm nhiệm chức vụ Tổ trưởng công đoàn và ủy viên ban kiểm tra công đoàn thì sẽ nhận được phụ cấp trách nhiệm với mức hưởng sau:

Mức phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở được xác định căn cứ vào số lượng lao động của đơn vị

Phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở = (Hệ số phụ cấp) x (Tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí công đoàn)

TT

Số lao động

Hệ số phụ cấp

Ủy viên BCHCĐCS, Kế toán CĐ cơ sở

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra CĐ cơ sở, Chủ tịch CĐ bộ phận

Tổ trưởng Công đoàn, Thủ quỹ công đoàn cơ sở

1

Dưới 150 lao động

0,14

0,12

0,12

2

Từ 150 đến dưới 500 LĐ

0,15

0,13

0,13

3

Từ 500 đến dưới 2.000 LĐ

0,18

0,15

0,13

4

Từ 2.000 đến dưới 4.000 LĐ

0,21

0,18

0,13

5

Từ 4.000 đến dưới 6.000 LĐ

0,25

0,21

0,13

6

Từ 6.000 LĐ trở lên

0,3

0,25

0,13

 

Tuy nhiên, Khoản 2 Mục I cũng quy định: “Phụ cấp cán bộ công đoàn không tính để đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”. Do đó, khi chị hưởng chế độ thai sản thì không được hưởng phụ cấp trách nhiệm này.Nội dung (*)
 
-->
Online: 44   |   Tổng lượt: 3743883
top