Hình ảnh hoạt động

Bình chọn kết quả

Bạn đánh giá thế nào về màu sắc, bố cục và giao diện website congdoancaosu.vnPhản hồi Hỏi đáp Pháp luật

Đặt câu hỏi mới

Chế độ hưu trí

Chồng tôi làm việc tại một công ty được 21 năm 6 tháng và đã xin nghỉ việc từ tháng 5-2015. Từ khi nghỉ việc đến nay, chồng tôi không liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ hưởng chế độ BHXH vì lúc nghỉ chỉ có 43 tuổi thì có bị mất quyền lợi không? Nếu chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì chồng tôi phải đóng BHXH bao lâu nữa mới được hưởng chế độ hưu trí?

Đáp

Theo thông tin bạn cung cấp thì chồng bạn xin công ty nghỉ việc và đã được Công ty chấp thuận (trường hợp người lao động chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật).

 Theo quy định tại Điều 36 BLLĐ: Khi người lao động chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động; có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Để được hưởng chế độ hưu trí, Luật BHXH quy định 02 điều kiện cơ bản:

- Thứ nhất: Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

- Thứ hai: Nam đủ 60 tuổi; nữ đủ 55 tuổi (người lao động làm việc trong điều kiện bình thường).

Tháng 5/2015, chồng bạn nghỉ việc khi mới 43 tuổi; mặc dù đã đóng BHXH được 21 năm 6 tháng, nhưng chưa đủ tuổi theo quy định của Luật BHXH để được hưởng chế độ hưu trí.

Để được hưởng chế độ hưu trí, chồng bạn có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc tiếp tục tham gia BHXH đợi đến khi đủ tuổi về hưu theo quy định để được nhận hưu trí hàng tháng đầy đủ.

Ban Quan hệ lao động TLĐNội dung (*)
 
-->
Online: 44   |   Tổng lượt: 3743882
top